A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Białej Piskiej
Zarejestruj
 Drukuj

Udział w konsultacjach społecznych

Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Kogo dotyczy

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do wszystkich Obywateli posiadających profil zaufany

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

Wniosek o udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.5a)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.3d)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm., Art.10a)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4 Art.5 Art.6 Art.9, ust.6)
© 2022 Urząd Miejski w Białej Piskiej
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce